Készítsünk HANGMAN játékot! - 4. rész

Programunk akkor lesz korszerű, ha nem konzolos módon működik, hiszen manapság már a tenyerünkben fogott telefonok is grafikus desktoppal rendelkeznek. Az egyszerűség kedvéért használjuk a már tárgyalt Tkinter modult, és készítsük el Hangman játékunk grafikus változatát.

Mivel az akasztófánk grafika lesz, az Akasztofa osztályunkat teljesen át kell szabnunk. A Szavak osztályunk viszont egy az egyben felhasználható az eddigi programunkból. Maga a Jatek osztály is erősen átalakul, bár nyomokban emlékeztetni fog a konzolosra.


A játék törzse a következőként fest:

if __name__=="__main__":
  try:
    optlist, args = getopt.getopt(sys.argv[1:], "hvf:", ["help", "version", "file="])
  except getopt.GetoptError:
    help()
    sys.exit(2)
  for opt,param in optlist:
    if opt in ('-h','--help'):
      help()
      sys.exit(0)
    elif opt in ('-v', '--version'):
      print _("Hangman game %s")+VERZIO
      sys.exit(0)
    elif opt in ('-f','--file'):
      SZOFAJL=param

  j=Jatek()
  j.frame.mainloop()

A --file paraméterrel továbbra is indíthatjuk saját, egyedi szó listával a játékot. A j változóban példányosítjuk a Jatek osztályunkat, majd a j.frame.mainloop() metódussal indítjuk a Tk feldolgozó hurkot.

Lássuk a Jatek osztályt, és részleteit:

class Jatek:
  def __init__(self):
    self.frame = Tk() # gyökér keret
    self.frame.title("Hangman") # ablak címe
    # létrehozzuk a felületet, ami egy canvas az akasztott embernek,
    # egy label a tippeknek, és egy másik a szókiírónak, meg egy indítás gomb,
    # egy label segédszövegnek, és egy a nyerési-vesztési szövegnek

    # a gyökérkeretünket két oszlopra osztjuk, a balba rakjuk a canvast
    # a jobb oldaliba pedig egy segédkeretet, amibe belepakoljuk a labeleket
    self.rajz= Canvas(self.frame,width=300,height=400,bg='#fff',relief=RAISED)
    self.rajz.grid(row=0,column=0)
    self.jobboszlop = Frame(self.frame,padx=5,pady=5)
    self.jobboszlop.grid(row=0,column=1,sticky=N+S)
    self.tipplabel= Label(self.jobboszlop)
    self.szokiirolabel = Label(self.jobboszlop,font=("Helvetica",16,"bold"),fg="#009800",pady=10)
    self.segedszoveglabel = Label(self.jobboszlop,text="A kezdéshez kattints az\n\n\"Start\"\n\ngombra.",padx=15,pady=15)
    self.nyertszoveg = Label(self.jobboszlop,pady=10,font=("Helvetica",14),fg="#F26F10")
    self.startgomb = Button(self.jobboszlop,padx=10,pady=5,text="Start",command=self.start)
    self.startgomb.grid(row=0,column=0)
    self.segedszoveglabel.grid(row=1,column=0)
    self.akasztofa = Akasztofa(self.rajz)
    self.szavak=Szavak()
    self.szokiirolabel.grid(row=2,column=0)
    self.tipplabel.grid(row=3,column=0)
    self.nyertszoveg.grid(row=4,column=0)

A konstruktorban létrehozzuk mindazokat az elemeket, amelyek a megjelenítéshez szükségesek, valamint a konzolos Hangman-hez hasonlóan a Szavak és Akasztofa egy-egy példányát (ne feledjük, itt az Akasztofa osztályunk nem azonos a régivel).
A következő metódusok képezik még a Jatek osztályunk részét:

  def kilepes(self):
    self.frame.quit()

  def start(self):
    self.segedszoveglabel.configure(text="Gondoltam egy szóra, próbáld kitalálni!")
    self.startgomb.configure(command=self.ujrakezdes,text="Új játék")
    self.vege=False
    self.nyert=False
    self.szo=unicode(self.szavak.valaszt(),'utf-8')
    self.eredmeny=[0]*len(self.szo)
    self.hiba=0
    self.maxhiba=7
    self.tippek=[]
    self.szokiir()
    self.tippkiir()
    self.frame.bind_all('',self.beker)

  def beker(self,event):
    tipp=unicode(event.char,'utf-8')
    if tipp in self.szo:
      for c in range(len(self.szo)):
        if tipp==self.szo[c]:
          self.eredmeny[c]=1
      if self.eredmeny.count(1)==len(self.szo):
        self.vege=self.nyert=True
    else:
      self.hiba+=1
      self.akasztofa.rajzol(self.hiba)
      if self.hiba>=self.maxhiba:
        self.vege=True
    self.tippek.append(tipp)
    self.szokiir()
    self.tippkiir()
    if self.vege:
      self.frame.unbind_all('')
      if self.nyert:
        self.nyertszoveg.configure(text="Gratulálok! Kitaláltad!")
      else:
        self.nyertszoveg.configure(text=u"Vesztettél!\nÉrezd magad felakasztva :D\nA megfejtés: "+self.szo)

  def szokiir(self):
    szo=" "
    for c in range(len(self.szo)):
      if self.eredmeny[c]==0:
        szo+="_ "
      else:
        szo+=self.szo[c]+" "
    self.szokiirolabel.configure(text=szo)

  def tippkiir(self):
    self.tipplabel.configure(text="Eddigi tippjeid: %s" % ", ".join(self.tippek))

  def ujrakezdes(self):
    self.segedszoveglabel.configure(text="A kezdéshez kattints az\n\n\"Start\"\n\ngombra.")
    self.startgomb.configure(command=self.start,text="Start")
    self.szokiirolabel.configure(text="")
    self.tipplabel.configure(text="")
    self.nyertszoveg.configure(text="")
    self.akasztofa.reset()

A kilepes metódust a miheztartás végett tettem be, ha netán teszek egy külön kilépés gombot a felületre, de végül nem tettem, így végülis ez feleslegesen maradt benn.
A start metódus átírja a "Start" gombot "Új játék"-ra, és az ujrakezdes metódust rendeli hozzá. Beállít pár változót, és választ egy szót a szókészletből, majd hozzárendeli a beker metódust a gombnyomás eseményhez.
A beker metódusunk aktivizálódik tehát minden gombnyomáskor. Megnézi a kapott karaktert, majd a tippnek megfelelően módosítja a kiírnivalókat (a szokiir és tippkiir metódusok segítségével), és az akasztófarajzot (self.akasztofa.rajzol(self.hiba) ). Ha a játék véget ér, kiírással értesíti a játékost, és eltávolítja a gombnyomás esemény kezelését.
Ezután a játék már csak az "Új játék" gombbal kezdhető újra. Az ujrakezdes metódusunk az alaphelyzetbe állítja az ablakot, és indulhat az egész újra.

És most lássuk az Akasztofa osztályunkat a Tkinter megoldáshoz igazítva:

class Akasztofa:
  def __init__(self,canvas):
    self.canvas = canvas
    self.elemek = [ [],
            ['line',150,25,150,50,'black'],
            ['circle',125,50,175,100,'#f00'],
            ['line',150,100,150,160,'brown'],
            ['line',150,115,110,140,'#003700'],
            ['line',150,115,190,140,'#003700'],
            ['line',150,160,125,220,'blue'],
            ['line',150,160,175,220,'blue'],
            ]
    self.alap()

  def reset(self):
    elemek=self.canvas.find_all()
    for i in elemek:
      self.canvas.delete(i)
      self.alap()

  def alap(self):
    self.canvas.create_line(150,25,275,25,275,350,width=8,fill="#4E1B01",capstyle=ROUND,joinstyle=ROUND)
    self.canvas.create_line(285,350,50,350,width=8,fill="#4E1B01",capstyle=ROUND,joinstyle=ROUND)
    self.canvas.create_line(245,25,275,55,width=8,fill="#4E1B01",capstyle=ROUND,joinstyle=ROUND)

  def rajzol(self,level):
    e=self.elemek[level]
    if e[0]=='line':
      self.canvas.create_line(e[1],e[2],e[3],e[4],fill=e[5],width=4,capstyle=ROUND,joinstyle=ROUND)
    elif e[0]=='circle':
      self.canvas.create_oval(e[1],e[2],e[3],e[4],outline=e[5],width=4)

Konstruktorunk osztályváltozóvá teszi a kapott canvast, és az elemek listába felsorolja a kirajzolandó elemek adatait, majd meghívja az alap metódust az akasztófa kirajzolására (egyszerű vonalakról van szó). A reset metódus feladata a játék újrakezdésekor a canvas törlése. A rajzol metódusunk a kapott hibaszámnak megfelelő elemet rajzolja a vászonra, az elemek listában lévő adatok szerint.

Hát ennyi. Remélem érthető, ha mégsem, tegyétek fel a kérdéseiteket bátran.

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése